სტრუქტურაგასადიდებლად დააჭირეთ გამოსახულებას

დეკანი
კახაბერ ჭელიძე, ასოცირებული პროფესორი CV
დეკანის მოადგილე
ნატო ქათამაძე, ასისტენტ–პროფესორი CV
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურინელი კაკულია, პროფესორი CV
სამდივნოს უფროსი
მაგდა ბიბილაშვილი
სპეციალისტილიკა ტოგონიძე


ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტში შემავალი დეპარტამენტებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი:

1.ფიზიკისა და ბიოფიზიკის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
 სრული პროფესორი – სანიკიძე თამარ
ასოცირებული პროფესორი – ინწკირველი ნინო
მასწავლებლები: ანთია რამინ, კიკვიძე რამაზ, ხუციშვილი გივი, მამულაშვილი ლიანა, ჩიკვაიძე ედუარდ, ჯარიშვილი ქეთევან, გამყრელიძე მარიკა
ლაბორანტი – კაზალიკაშვილი ლია

2.ფიზიკური მედიცინის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
 
ასოცირებული პროფესორი – ლელა მასხულია
ასისტენტ პროფესორი – მარინე მათიაშვილი
ასისტენტ პროფესორი – ზურაბ კახაბრიშვილი
მასწავლებლები: გიორგობიანი ლელა, თავაძე თამარ, მიქიაშვილი თეიმურაზ, კრავეიშვილი ანჟელა, იაშვილი გიორგი, ჩხარტიშვილი მაია, აბაიშვილი ეთერ, რევია იზა, პატარაია მერი, ჭანუყვაძე ლალი, კორინთელი ელზა, ჩუტკერაშვილი თამარ, ახალკაცი ვალერი, ბერიანიძე ნინო, კავთიაშვილი ლალი
ლაბორანტი – ნემსაძე მაია

3. ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
 
სრული პროფესორი – კვაჭაძე ირინა
ასოცირებული პროფესორი – სანადირაძე გურამ
ასისტენტ პროფესორი – 
დუმბაძე ზაზა
ასისტენტ პროფესორი – ჭიჭინაძე გიორგი
ასისტენტ პროფესორი – მჟავანაძე დარეჯან
ასისტენტ პროფესორი – ქუთათელაძე მარინა
მასწავლებლები: ჩიხორია ნაილი, რუსიძე ლია, მოდებაძე ლალი, ცხადაძე ლაურა, თეთრაშვილი რუსუდან, ჩხობაძე დავით, ჩიტაშვილი დურმიშხან, კაკიაშვილი ლიანა ლაბორანტები: ძმანაშვილი ხათუნა, ლათიბაშვილი ზემფირა

4.
სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
 

 სრული პროფესორი – ჭაბაშვილი ნაირა
ასოცირებული პროფესორი – სოფრომაძე ზეინაბ
ასისტენტ პროფესორი – სვანიშვილი თამარ
ასისტენტ პროფესორი – თათარაძე ელზა (ლიკო)
მასწავლებელი – ახობაძე სვეტლანა
ლაბორანტი – მასხულია ლელა

5. კურორტოლოგიისა და სამკურნალო ტურიზმის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი

კურორტოლოგიისა და ფიზიოთერაპიის მიმართულება 
 
სრული პროფესორი – კაკულია ნელი
ასისტენტ პროფესორი – კვინიკაძე ირმა
მასწავლებელი – ჩილინგარაშვილი თამარ
ლაბორანტი – კვინიკაძე ნინო

სამკურნალო ტურიზმის მიმართულება  
სრული პროფესორი – სააკაშვილი ნიკოლოზ

6.
ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
 სრული პროფესორი – ნოზაძე თორნიკე
ასისტენტ პროფესორი - სახვძე შადიმან
ასისტენტ პროფესორი – კაციტაძე თამაზ
მასწავლებელი – ზიმლიცკი მიხეილ
ლაბორანტი – სირბილაძე კობა

7. სამედცინო ბიოლოგიისა და პარაზიტოლოგიის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
ასოცირებული პროფესორი – ხვიტია ნინო
ასისტენტ პროფესორი – ცხომელიძე დავით
მასწავლებლები: ჯანელიძე ბონდო, მჭედლიშვილი ეკატერინე, ყურაშვილი ნელი, ფრუიძე მანანა, ჭილაძე ნატო, ჭუჭულაშვილი ნათია
ლაბორანტი – შენგელია გულისა

8. ფუნქციური მორფოლოგიის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი


დინამიკური ანატომიისა და ნეიროანატომიის მიმართულება 
 
ასისტენტ პროფესორი – სულაბერიძე გრიგოლ
მასწავლებელი – კობერიძე გივი

ფიზიკური დატვირთვის ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის მიმართულება 
 
ასოცირებული პროფესორი – რუხაძე მანანა

ინფორმატიკის, მათემატიკის, ბიომექანიკისა და კინეზიოლოგიის მიმართულება  
სრული პროფესორი – ციბაძე ალექსანდრე
ასოცირებული პროფესორი – გოცირიძე ნიკოლოზ
ასისტენტ პროფესორი – ხუციშვილი ლალი
მასწავლებლები: გოგოლაძე თეიმურაზ, კობაიძე მანონი, ხუციშვილი თამაზ, კორკელია მაკა, ფორჩხიძე ხათუნა, ვაჭარაძე ნათია, გოცირიძე თინათინ, ლომიძე დარეჯან, ბაკურიძე ლაშა, მეშვილდიშვილი ციალა
ლაბორანტი – კობაიძე მანონი

9. ზოგადი თერაპიის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
   სრული პროფესორი – გელბახიანი გედევან
ასოცირებული პროფესორი – სულაბერიძე გელა
ასისტენტ პროფესორი – ტუღუში მარინა
მასწავლებელი – ზედანია ზურაბ

10. ლაბორატორიული საქმის დეპარტამენტი – იხილეთ სურათი
სრული პროფესორი – ბუკია თინათინ

11. სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრი – იხილეთ სურათი

დირექტორი – ახალკაცი ვალერი
ვებ–გვერდი –
http://smrclinic.tsmu.edu

12. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები – იხილეთ სურათი
კოორდინატორი – მედეა ჯღარკავა
ვებ–გვერდი –
http://mhs.tsmu.edu