მაგისტრატურა


icon26.png პედიატრიული რეაბილიტაცია

icon26.png ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობითი განათლება

icon26.png რეაბილიტაციაში მრჩეველი


მიღების წესი – ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები


2010–2011 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამაზე "პედიატრიული რეაბილიტაცია" ჩაირიცხნენ:

1. აბრამიშვილი მიხეილი
2. მუხიგულაშვილი ლაშა
3. უგულავა სოფიკო


2011–2012 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამაზე "პედიატრიული რეაბილიტაცია" ჩაირიცხნენ:

1. აბულაძე შორენა
2. ბარბაქაძე სოფიკო
3. ბეროშვილი ნათია
4. გრიგალაშვილი ნათია
5. მაისურაძე ოლღა