დოქტორანტურა


"გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ნაადრევ მორფო–ფუნქციურ ცვლილებათა დროული გამოვლენა და საწვრთნო პროცესების თანამედროვე მართვა მოზარდ სპორტსმენებში"

ავტორები: ასოცირებული პროფესორი იგორ დოლიძე
                                                          გიორგი ჩახუნაშვილი

სტატუსი – დამტკიცების ფაზა