სტიპენდიატები

პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიატები:

1. ლომაძე გურანდა - მე-3 კურსი - 98.5 ქულა

2. თავხელიძე სოფიო - მე-4 კურსი - 97.43 ქულა

3. ჭელიძე ნინო - მე-3 კურსი - 97.43 ქულა

4. ჯიბღაშვილი დავით - მე-4 კურსი - 97.4 ქულა

5. ნაცაური ნანა - მე-3 კურსი - 97.03 ქულა

6. ცოფურაშვილი სოფიო - მე-3 კურსი - 96.83 ქულა


საუნივერსიტეტო სტიპენდიატები:

1. ბლუაშვილი ნინო - მე-4 კურის - 96.83 ქულა

2. ბახტაძე მაკა - მე-3 კურსი - 96.8 ქულა

3. ჩებიჩაშვილი ლანა - მე-3 კურსი - 96.43 ქულა

4. პაპაშვილი ნინო - მე-3 კურსი - 96.43 ქულა

5. ჩიტაძე ელენე - მე-3 კურის - 96.27 ქულა

6. გაბეხაძე ნანა - მე-3 კურსი - 95.87 ქულა