კონტაქტი

0186 თბილისი
ასათიანის 7
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ადმინისტრაციული კორპუსი. პირველი სართული. ოთახი 11
ტელ.: 254 24 08
ელექტრონული ფოსტა: pmrtsmu@yahoo.com
ვებ–მისამართი:
http://pmr.tsmu.edu